Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ hansı fiziki şəxslərə verilir? -

Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ hansı fiziki şəxslərə verilir? - HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

22 May 2024

Sual: Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ hansı fiziki şəxslərə verilir?

Cavab: Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ müvafiq ixtisas tələblərinə və sağlamlıq vəziyyəti müvafiq normalara cavab verən fiziki şəxsə verilir. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada və formada verilmiş sənədlə təsdiq edilir.

Sualı cavablandırdı: Babək rayon prokurorluğunun stajor müstəntiqi - Gülçin İsgəndərova