İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər qanunverciliklə necə müəyyən olunur?

İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər qanunverciliklə necə müəyyən olunur?

20 Aprel 2024

Əmək Məcəlləsinə əsasən müvafiq hallarda işçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların ixtisarı həyata keçirilərkən müəyyən vəzifələr üzrə əmək funksiyasının icrası üçün tələb olunan ixtisasın (peşəsinin) və peşəkarlıq səviyyəsinin daha yüksəyinə malik olan işçilər işdə saxlanılır. İşçinin peşəkarlıq səviyyəsini işəgötürən müəyyən edir. İşəgötürən işçinin peşəkarlıq səviyyəsini müəyyən edərkən onun peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni ixtisasa yiyələnməsini və ixtisasının artırılmasını nəzərə alır. 

 İşəgötürən ixtisasları (peşələri) və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda aşağıdakı şəxslərin işdə saxlanmasına üstünlük verir:

-şəhid ailəsinin üzvlərinə,

-müharibə iştirakçılarına,

-əsgər və zabitlərin arvadına (ərinə),

-öhdəsində iki və daha çox 16 yaşınadək uşağı olanlara,

-həmin müəssisədə istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində əlilliyi olan şəxslərə,

-məcburi köçkün onlara bərabər tutulan şəxs və qaçqın statusu olan şəxslərə,

-kollektiv müqavilələrdə və ya əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan digər şəxslərə.

Qeyd: Sualları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik bölməsinin əməkdaşları cavablandırır

Mənsurə Hümbətova