Ailə Məcəlləsinin vəzifələri nədən ibarətdir?

Ailə Məcəlləsinin vəzifələri nədən ibarətdir? - HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

19 Aprel 2024

Sual: Ailə Məcəlləsinin vəzifələri nədən ibarətdir?

Cavab: Ailə Məcəlləsinin vəzifələri aşağıdakılardır:

1. ailənin ümumbəşəri prinsiplər əsasında qurulması;

2. ailə münasibətlərinin qadın və kişinin könüllü nikah ittifaqı, bütün ailə üzvlərinin maddi mülahizələrdən azad olan qarşılıqlı məhəbbəti, dostluğu və hörmət hissləri əsasında qurulması;

3. ailədə uşaqların ictimai tərbiyə ilə üzvi əlaqədar şəkildə vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi;

4. ana və uşaqların mənafeyinin hərtərəfli müdafiəsi və hər bir uşağın xoşbəxt həyatının təmin edilməsi;

5. ailə münasibətlərində zərərli adətlərin aradan qaldırılması;

6. uşaqlarda ailə və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi.

Sualı cavablandırdı: Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunun Mətbuat xidməti üzrə köməkçisi ədliyyə müşaviri - Səttar Əsgərov

Mənsurə Hümbətova