Gömrük orqanları tərəfindən sənədlər və məlumatlar nə qədər müddətə götürülüb saxlanıla bilər? -

Gömrük orqanları tərəfindən sənədlər və məlumatlar nə qədər müddətə götürülüb saxlanıla bilər? - HÜQUQ MƏSLƏHƏTİ

12 İyun 2024

Sual: Gömrük orqanları tərəfindən sənədlər və məlumatlar nə qədər müddətə götürülüb saxlanıla bilər?

Cavab: Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 73-ci maddəsinə əsasən qanunla başqa müddət müəyyən edilmədikdə, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri bu Məcəlləyə və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq şəxs tərəfindən təqdim edilməsi tələb olunan sənəd və məlumatları 1(bir) günədək müddətə götürüb saxlamaq hüququna malikdirlər.

Sualı cavablandırdı: Şahbuz rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsi üzrə stajor - Yaqub Salamzadə